Płyty warstwowe z papą podkładową

Wykonanie dodatkowej warstwy izolacji termicznej o grubości 100mm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,040W/m² zmniejsza około trzykrotnie straty energii spowodowane przenikaniem ciepła przez ściany i stropodachy budynku. Dobrze zaprojektowana i wykonana warstwa ocieplająca jest jedynym skutecznym sposobem na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Pozwala jednocześnie na zmniejszenie grubości przegród wykonanych z tradycyjnych materiałów ceramicznych, betonowych i innych do niezbędnego minimum. Maleje zużycie tych materiałów.

Proponujemy Państwu technologię wykonania izolacji termicznej wykorzystując niski współczynnik przewodzenia ciepła płyt styropianowych.

Przegrody ocieplane płytami warstwowymi termoizolacyjnymi

Płyty można stosować do wykonywania i remontów izolacji termicznej następujących przegród budowlanych:

 • Stropodachów żelbetowych i gęstożebrowych, itp
 • Stropodachów z blach fałdowych trapezowych
 • Innych przegród (stropów, podłóg, tarasów)

Układane na podłożach niepalnych: betonowych z zaprawy cementowej, blach trapezowych oraz na istniejących pokryciach papowych.

Przykład 1. Żelbetowy dach płaski z zastosowaniem płyty z papą. rzut żelbetowego dachu płaskiego z zastosowaniem płyt z papą
 1. hydroizolacja p. papa termozgrzewalna
 2. płyta styropianowa
 3. klej bitumiczny
 4. paroizolacja (powłoki bitumiczne, które nie reagują ze styropianem)
 5. podłoże
Przykład 2. Dach płaski - blacha trapezowa konstrukcyjna z zastosowaniem płyt z papą. rzut dachu płaskiego z zastosowaniem płyt z papą
 1. hydroizolacja np. papa zgrzewalna
 2. mocowanie mechaniczne
 3. zgrzew w zakładzie pap
 4. płyta warstwowa
 5. paroizolacja, np. folia PP
 6. blacha trapezowa

Rzut dachu płaskiego ze spadkami wyprofilowanymi styropianem

dach płaski ze spadkami wyprofilowanymi styropianem

Kontakt

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych
PROMAX Spółka z o.o.

Giebnia 25
88-170 Pakość
telefon T: 52 351 87 68
fax Fax: 52 351 88 52
email zpmb_promax@pro.onet.pl
Copyright by ZPMB Promax Sp. z o.o.