EPS STANDARD-042
FASADA
EPS S

PRZEZNACZENIE PŁYT - izolacja cieplna w budownictwie.

Standardowe wymiary płyt: 1000 mm x 500 mm.
Na zamówienie płyty w innych wymiarach.
Dostępne wersje montażowe:
  • Płyty proste
  • Płyty frezowane (montaż "na zakładkę")
cecha klasa/poziom tolerancja/wymaganie
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ - ≤ 0,042 W(m*K)
grubość T 2 ± 2 mm
długość L 3 ± 0,6% lub ± 3 mm¹
szerokość W 3 ± 0,6% lub ± 3 mm¹
prostokątność Sb 5 ± 5 mm/1000 mm
płaskość P 15 ± 15 mm
wytrzymałość na zginanie BS 75 ≥ 75 kPa
stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5%
stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)3 ≤ 3%
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR 70 ≥ 70 kPa
klasa reakcji na ogień E -
¹ - ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję

deklarowany opór cieplny:

Grubość [cm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RD 0,20 0,45 0,70 0,95 1,15 1,40 1,65 1,90 2,10 2,35
Grubość [cm] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RD 2,60 2,85 3,10 3,30 3,55 3,80 4,05 4,25 4,50 4,75
Grubość [cm] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RD 5,00 5,20 5,45 5,70 5,95 6,15 6,40 6,65 6,90 7,10

Kontakt

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych
PROMAX Spółka z o.o.

Giebnia 25
88-170 Pakość
telefon T: 52 351 87 68
fax Fax: 52 351 88 52
email zpmb_promax@pro.onet.pl
Copyright by ZPMB Promax Sp. z o.o.