Płyty styropianowe PRO-AQUA
(niebieski)

Niższa chłonność wody.

PRZEZNACZENIE PŁYT - izolacja cieplna w budownictwie, w szczególności:

  • izolacja ścian, piwnic, fundamentów,
  • izolacja posadzek i tarasów pracujących pod obciążeniem,
  • izolacja tzw. zielonych tarasów,
  • izolacja dachów płaskich i odwróconych,
  • izolacja garaży i parkingów dachowych,
  • izolacja w budownictwie drogowym.
Standardowe wymiary płyt: 1000 mm x 500 mm.
Na zamówienie płyty w innych wymiarach.
Dostępne wersje montażowe:
  • Płyty proste
  • Płyty frezowane (montaż "na zakładkę")
cecha klasa/poziom tolerancja/wymaganie
grubość T 1 ± 1 mm
długość L 2 ± 2 mm
szerokość W 2 ± 2 mm
prostokątność Sb 2 ± 2 mm/1000 mm
płaskość P 5 ± 5 mm
wytrzymałość na zginanie BS 250 ≥ 250 kPa
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)200 ≥ 200 kPa
stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2%
stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)1 ≤ 1%
odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego DLT(1)5 ≤ 5%²
nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu WL(T)2 ≤ 2%
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ - ≤ 0,035 W(m*K)
klasa reakcji na ogień E -

¹ - ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję

² - przy grubości niższej niż 20 mm wymagany jest 1 mm zamiast 5 %

Deklarowany opór cieplny:

Grubość [cm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RD 0,25 0,55 0,85 1,10 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55 2,85
Grubość [cm] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RD 3,10 3,40 3,70 4,00 4,25 4,55 4,85 5,10 5,40 5,70
Grubość [cm] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RD 6,00 6,25 6,55 6,85 7,10 7,40 7,70 8,00 8,25 8,55

Kontakt

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych
PROMAX Spółka z o.o.

Giebnia 25
88-170 Pakość
telefon T: 52 351 87 68
fax Fax: 52 351 88 52
email zpmb_promax@pro.onet.pl
Copyright by ZPMB Promax Sp. z o.o.