EPS 80-038
DACH/PODŁOGA UNIWERSALNA

PRZEZNACZENIE PŁYT - izolacja cieplna w budownictwie, w szczególności:

  • cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania, ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją,
  • podłóg pod podkładem posadzkowym (normalnie obciążona), podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym (normalnie obciążona),
  • stropodachów pełnych, bez dostępu.
Standardowe wymiary płyt: 1000 mm x 500 mm.
Na zamówienie płyty w innych wymiarach.
Dostępne wersje montażowe:
  • Płyty proste
  • Płyty frezowane (montaż "na zakładkę")
cecha klasa/poziom tolerancja/wymaganie
grubość T 1 ± 1 mm
długość L 3 ± 0,6% lub ± 3 mm¹
szerokość W 3 ± 0,6% lub ± 3 mm¹
prostokątność Sb 5 ± 5 mm/1000 mm
płaskość P 5 ± 5 mm
wytrzymałość na zginanie BS 125 ≥ 125 kPa
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)80 ≥ 80 kPa
stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2%
stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)1 ≤ 1%
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR 100 ≥ 100 kPa
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ - ≤ 0,038 W(m*K)
klasa reakcji na ogień E -
¹ - ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję

Deklarowany opór cieplny:

Grubość [cm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RD 0,25 0,50 0,75 1,05 1,30 1,55 1,80 2,10 2,35 2,60
Grubość [cm] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RD 2,85 3,15 3,40 3,65 3,95 4,20 4,45 4,70 5,00 5,25
Grubość [cm] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RD 5,50 5,75 6,05 6,30 6,55 6,80 7,10 7,35 7,60 7,85

Kontakt

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych
PROMAX Spółka z o.o.

Giebnia 25
88-170 Pakość
telefon T: 52 351 87 68
fax Fax: 52 351 88 52
email zpmb_promax@pro.onet.pl
Copyright by ZPMB Promax Sp. z o.o.