EPS SPECJAL-040
FASADA UNIWERSALNA
EPS S

PRZEZNACZENIE PŁYT - izolacja cieplna w budownictwie, w szczególności:

  • izolacja cieplna ścian w Bezspoinowych Systemach Ociepleń
  • izolacja cieplna ścian szczelinowych z wentylowaną szczeliną powietrzną,
  • izolacja cieplna ścian szczelinowych z niewentylowaną szczeliną powietrzną,
  • izolacja dylatacyjna,
  • izolacja cieplna podłóg między legarami,
  • izolacja cieplna pomiędzy krokwiami.
Standardowe wymiary płyt: 1000 mm x 500 mm.
Na zamówienie płyty w innych wymiarach.
Dostępne wersje montażowe:
  • Płyty proste
  • Płyty frezowane (montaż "na zakładkę")
cecha klasa/poziom tolerancja/wymaganie
grubość T 1 ± 1 mm
długość L 2 ± 2 mm
szerokość W 2 ± 2 mm
prostokątność Sb 5 ± 5 mm/1000 mm
płaskość P 10 ± 10 mm
wytrzymałość na zginanie BS 100 ≥ 100 kPa
stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5%
stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)3 ≤ 3%
wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR 80 ≥ 80 kPa
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ - ≤ 0,040 W(m*K)
klasa reakcji na ogień E -

Deklarowany opór cieplny:

Grubość [cm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RD 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
Grubość [cm] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RD 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00
Grubość [cm] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RD 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50

Kontakt

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych
PROMAX Spółka z o.o.

Giebnia 25
88-170 Pakość
telefon T: 52 351 87 68
fax Fax: 52 351 88 52
email zpmb_promax@pro.onet.pl
Copyright by ZPMB Promax Sp. z o.o.